#IEDEREENMOBIEL

AANVRAAG TOT TERUGBETALING VAN UW SCOOTER, EEN DRIEWIELFIETS, (ELEKTRISCHE) ROLSTOEL OF ROLLATOR

Tussenkomst zorgkas

Je kan een mobiliteitshulpmiddel aanvragen als je voldoet aan de medische voorwaarden (op voorschrift) en de administratieve voorwaarden (aangesloten zijn bij de Vlaamse Sociale Bescherming – VSB).

Leeftijd is geen voorwaarde.

Een mobiliteitshulpmiddel koop of huur (huur van een rolstoel bijvoorbeeld) je op voorschrift van een arts. Daarmee ga je naar een verstrekker (Hego-Mobile) . Die doet een aanvraag voor je hulpmiddel. Na goedkeuring door je zorgkas, bezorgt je verstrekker je het mobiliteitshulpmiddel.

De Vlaamse sociale bescherming komt (voor een groot stuk) tussen in de kosten voor de aankoop of de huur van een mobiliteitshulpmiddel en ze komt ook tussen in de kosten voor het onderhoud en de herstellingen van dat hulpmiddel.

Vraag bij ons vrijblijvend informatie omtrent uw aanvraag voor een mobiliteitshulpmiddel of kijk voor meer informatie op volgende link. https://www.vlaamsesocialebescherming.be/mobiliteitshulpmiddelen

Innovatieve en bijzondere hulpmiddelen en aanpassingen

De refertelijst omvat niet alle hulpmiddelen. Voor hulpmiddelen en aanpassingen die weinig gevraagd worden, wordt bijvoorbeeld geen standaardtegemoetkoming voorzien. Hebt u een hulpmiddel nodig dat niet in de refertelijst voorkomt, dan kan de bijzondere bijstandscommissie uw vraag onderzoeken. Het hulpmiddel moet dan wel meer dan 300 euro kosten. Om dat aan te tonen, moet een offerte of factuur van het hulpmiddel toegevoegd worden bij de aanvraag. U moet ook goed motiveren waarom het hulpmiddel noodzakelijk is.

De bijzondere bijstandscommissie kan uitzonderlijk ook een aanvullende tegemoetkoming geven voor hulpmiddelen die duurder zijn dan het refertebedrag. In dat geval moet u goed motiveren waarom een duurder hulpmiddel noodzakelijk is. Het hulpmiddel moet in zo’n geval ook meer dan 300 euro meer kosten dan de som van het refertebedrag en de basiskosten die in de refertelijst vermeld worden. Om dat aan te tonen, moet een offerte of factuur van het hulpmiddel toegevoegd worden bij de aanvraag. Meer informatie daarover vindt u op de pagina zeer uitzonderlijke zorgbehoefte.

Voor hulpmiddelen of aanpassingen die door de bijzondere bijstandscommissie moeten beoordeeld worden, moet u geen speciale procedure doorlopen. Dat kan via de gewone aanvraagprocedures.

Een aanvraag bij de zorgkas… hoe begin je hieraan?

Stap 1: Kom eens langs in één van onze filialen. Bespreek bij een lekkere tas koffie jouw noden met één van onze medewerkers. Zij maken jou wegwijs in ons zeer ruime aanbod. Samen gaan we op zoek naar hét juiste hulpmiddel voor

 jou. Het is opportuun om ons gamma in levende lijve te ontdekken, (bijna) alles is op voorraad en mag uitvoerig getest worden. We staan bekend om ons uitgebreide gamma, enkel met de beste merken die te krijgen zijn op de mobiliteitsmarkt.     

Stap 2: Bij ons kennismakingsgesprek krijg je alle informatie om jouw aanvraag op te starten tot terugbetaling van een hulpmiddel. Zie je door het bos de bomen niet meer? Géén probleem. Wij maken voor jou een afspraak bij de juiste instantie om de aanvraag aan te vangen. 

Stap 3: Je gaat langs bij de juiste arts.

Je kan terecht bij jouw huisarts voor een medisch voorschrift:

 • Rollator
 • Manuele/Modulaire rolstoel
 • Driewielfiets
 • Deelbare scootmobiel 

 

Je gaat naar een Rolstoel Advies Team* (RAT afgekort) voor een Rolstoel Advies Rapport (RAR afgekort):

 • Zitdriewielfiets (een fiets met een zitje in de plaats van een zadel)
 • Binnen-Buiten scooter (middelgrote scooter)
 • Buitenscooter (grote scooter)
 • Actief stoel
 • Elektrische Rolstoel

Stap 4: Je maakt een keuze. Met de documenten van de arts(en) kom je terug naar Hego Mobile. Onze verstrekker zal samen met jou, jouw keuze van een hulpmiddel bespreken. Jouw papieren zenden wij in voor jou naar jouw zorgkas. Belangrijk om te weten dat dit enkel erkend zorgverstrekkers zoals wij, dat kunnen.

De aanvraag tot terugbetaling duurt gemiddeld een 4-tal weken (afhankelijk van de drukte bij de collega’s van de zorgkas). Na ongeveer 4 weken krijgen wij een antwoord van de zorgkas. 

 

 

Stap 5: Update: Wij bellen iedere klant op met de status van hun dossier. Is het hulpmiddel goedgekeurd?

Dan maken wij een afspraak met jou om over te gaan tot levering. Is jouw aanvraag geweigerd? Dan zetten wij samen met jou verdere stappen om een oplossing te vinden. We komen er samen wel uit. 

*Een rolstoeladviesteam is een erkend team van zorgverleners dat gespecialiseerd is in mobiliteitshulpmiddelen. In zo’n team zit altijd een arts die gespecialiseerd is in revalidatie, een ergo- of kinesitherapeut en nog andere zorgverleners. Ze zijn meestal verbonden aan een (revalidatie)ziekenhuis. Voor een volledige lijst van RAT’s, informeer je je bij ons. 

VAPH

Het VAPH kan een tegemoetkoming geven voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie. Een opsomming van die hulpmiddelen en aanpassingen vindt u in de refertelijst. Er zijn hulpmiddelen en aanpassingen voor personen met een motorische, visuele, auditieve, communicatieve of cognitieve handicap. De hulpmiddelen en aanpassingen dienen voor verschillende activiteiten. Enkel leden van het VAPH komen voor deze tussenkomsten in aanmerking.

Voor ons zijn van toepassing:

 • mobiliteit
  bijvoorbeeld: een driewieltandem, een witte stok, een trippelstoel… 
 • wonen
  bijvoorbeeld: aanpassingen sanitair, een hellingbaan, een traplift… 

This is a simple headline

meer informatie over het aanvragen van een hulpmiddel

Vragen in verband met terugbetaling zorgkas?

Denkt u in aanmerking te komen voor een terugbetaling van de zorgkas … informeer dan bij ons. Hego Mobile is een erkend verstrekker.